tom logotyp  
tom
navigation
tom

Vi kan gröna affärer

Greenit AB är ett kunskapsföretag med bred kompetens och erfarenhet inom hållbart företagande där vi hjälper våra kunder att driva ett resultatinriktat arbete.

Våra affärsområden är: Hållbart företagande, Hållbarhetskommunikation, Grön IT samt Utbildning.

 
toning
tom   tom   tom
tom

Greenits affärsidé är att hjälpa företag att skapa en plattform att jobba proaktivt och innovativt med ansvarsfulla frågor med lönsamhet i fokus. Ansvarsfullt företagande stärker varumärket. Genom väl genomtänkt hållbarhetskommunikation kan du stärka ditt företags varumärke och skapa affärsnytta. Greenit ger råd om vad som bör kommuniceras och på vilket sätt.

Vi försöker också koppla ihop IT och miljö, det vill säga att visa på de miljöfördelar man kan nå genom att använda modern informationsteknik. Grön IT blir en allt viktigare fråga när det gäller att minska klimatstörningar, energislöseri och vattenbrist.

Greenit kan hålla i ditt företags utbildning i miljö och hållbarhet, för ledningsgrupp, samordnare eller hela personalen. Naturligtvis anpassar vi oss till just er organisations förutsättningar.

 

 

Om Greenit

Greenit är sedan 1999 ett av Sveriges ledande företag inom hållbart företagande. Vi är ett kunskapsföretag med bred kompetens och erfarenhet inom området ansvarsfullt företagande och hållbar affärsutveckling.

Läs mer

     
 

Hållbart företagande

Ett hållbart företagande omfattar miljömässiga, sociala och etiska frågor som en naturlig del av verksamheten. Greenit hjälper er att bygga upp en hållbar leverantörskedja. Genom att arbeta långsiktigt och proaktivt med hållbarhetsfrågor bygger ni ett starkt och trovärdigt varumärke. Med vår analysmetod EcoBacktracker kan ni kostnadseffektivt utvärdera vilka åtgärder som bör prioriteras.

Läs mer

     
 

Hållbarhetskommunikation

Genom väl genomtänkt hållbarhetskommunikation kan du stärka ditt företags varumärke och skapa affärsnytta. Greenit ger råd om vad som bör kommuniceras och på vilket sätt Vi har mycket erfarna skribenter och hjälper dig att skriva begripliga och konstruktiva texter om miljö, etik och sociala frågor.

Läs mer

     
 

Grön IT

IT har stor miljöpotential, som inte alltid realiseras. Greenit kan Grön IT - redan 1997 tog vi fram boken ”IT och miljön” åt regeringen och IT-kommissionen. Vi hjälper er att undersöka möjligheter till miljöförbättringar och att föreslå hållbara lösningar.

Läs mer

     
 

Forum Miljö & Hälsa

Som tidigare handläggare på miljömyndigheter har Greenits medarbetare mycket god omvärldskunskap om vad som händer inom den offentliga miljösfären. Vår tjänst Forum Miljö & Hälsa innehåller en Kunskapsbank med miljöfakta och information om miljölagstiftningen. Genom vår tjänst Fråga din miljöjurist erbjuder vi miljöjuridiskt stöd om rättsläget i olika situationer.

Läs mer

     
 

Utbildning

Här finner du Greenits och Forum Miljö & Hälsas eget kursutbud.

Läs mer

     
 

Uppdrag

Greenit har haft många uppdragsgivare under åren, både små och stora bolag i näringsliv och offentlig verksamhet. Vi bygger våra kundrelationer på personligt och engagerat förhållningssätt - vilket visat sig vara mycket framgångsrikt. En stor del av vår omsättning består av förnyat förtroende, nöjda kunder som väljer att komma tillbaka. Det ser vi som ett kvitto på att vi gör ett bra jobb och skapar affärsnytta för våra kunder.

Läs mer

     
 

Länkar

Här finns länkar till olika projekt och intressanta hållbarhetsfakta som Greenit vill framhålla.

Läs mer

 

     
 

Kontakta oss

Läs mer

 

 

 

 

 

 

tom
tom tom tom
tom aktuelltrubrik

2020-04-16
Vill du bli vår nya praktikant inom hållbarhet? 
Vi söker en praktikant till hösten 2020 där praktiken  kan vara en del av dina studier dock inget krav. Fokus ligger på utveckling inom hållbarhet och hållbarhetsredovisningar för företag och organisationer. Du kommer arbeta både administrativt och i verksamheten. .Skicka ett mail med CV och personligt brev till info( )greenit.se

2019-09-01
Nya abonnenter Kunskapsbanken för miljökontor
Vi hälsar Borlänge, Mörbylånga och Vallentuna   välkomna som nya abonnenter till Kunskapsbanken vår skräddarsydda tjänst för miljökontor

2018-12-15 Greenit anordnar en workshop i Ecodesign och livscykeltänk för företag verksamma inom solenergi, ledlysrör, avfallskvarnar samt luftrenare

2018-09-27
Greenit deltar i ett EU möte om Ecodesign och cirkulär ekonomi i Bryssel

2018-04-04
Hållbarhetredovisning enligt nya hållbarhetslagen
GreenIT erbjuder strategisk rådgivning och stöd för ditt företags hållbarhetsredovisning enligt den nya hållbarhetslagen som trädde i kraft i december 2016.
Har man inte gjort det förut kan det vara en omfattande process.

Vår personal är certifierade enligt den nya standarden från Global Reporting Initiative - GRI Standards, som ersätter G4. Vi kan samordna hela arbetet med er redovisning eller bistå er i delar av processen, till exempel med väsentlighetsanalys och intressentanalys.
Vi kan också vara ert bollplank i arbetet. Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte om era behov. 
Kontakta Lars-Eric Sjölander, 070-792 56 67 les( )greenit.se

2017 -11-30 Greenit anlitas att hålla en utbildning i Grön IT för all IT personal på Landstinget i Uppsala

2017-09-01
GreenIT anlitas av Sollentuna kommun
för behovsutredning om resurs och tillsynsbehov enligt Miljöbalken, Livsmedelslagen och andra bestämmelser.

2017-06-01
GreenIT anlitas av Upplands-Bro kommun för behovsutredning om resurs och tillsynsbehov enligt Miljöbalken, Livsmedelslagen och andra bestämmelser.

2017-04-01
Nya abonnenter Kunskapsbanken för kommunala miljökontor
Vi hälsar Bräcke, Mark, Rättvik, Skara, Sollefteå, Sydnärke miljöförvaltning, Torsby,Ystad Österlen miljöförbund, och Älvdalen, välkomna som nya abonnenter till Kunskapsbanken vår skräddarsydda tjänst för kommunala miljökontor

2016-06-15
Greenit anlitas i EU projektet ECHOES,
Eco-design for
Construction of Habitat Optimizing Energy för Sustainability.
Projektet stödjer företag inom hållbart byggande att bli mer
miljömedvetna och därigenom mer konkurrenskraftiga. Det är byggmaterialtillverkare/leverantörer till byggbransch/fastighetsägare som är målgruppen i detta unika EU projekt.
Läs mer

2016-06-05
Greenit utbildar företag i Miljöbalkens bestämmelser
Livsmedelsföretaget Risenta och Disperator utbildas i Miljöbalkens bestämmelser.

2016-05-15
Identifiera verkamhetens miljöbelastning med Ecobacktracker

Greenit har utvecklat sin uppskattade analysmetod Ecobacktracker till att även identifiera hela företagets miljö- och sociala belastning.
Läs mer

2016-05-02
Kurs i Hållbar dunhantering i värdekedjan planeras

Kursen i hållbar dunhantering blev mycket uppskattad... Anmäl ditt intresse på info( )greenit.se.
Se program, . Läs mer (pdf-fil).

2016-04-15
Kläd, textil och skoföretag vill ha stöd och verktyg att identifiera sin miljö- och sociala påverkan och fokusera på rätt saker

Greenit har i en behovsenkät till kläd, textil och skoföretag fått veta att företagen har gemensamma behov. Företagen önskar stöd inom komplexa områden som etik, miljö, kemikalier och sociala frågor. Och ett verktyg att identifiera sin miljö- och sociala påverkan och fokusera på rätt saker.

Greenit har därför tagit fram en unik analysmetod för att identifiera en varas, tjänsts miljö- och sociala belastning. Verktyget heter EcoBacktracker.

EcoBacktracker hjälper er organisation att fokusera på rätt åtgärder genom att mäta er miljöpåverkan med hjälp av miljönyckeltal som passar just er verksamhet. Greenit utvecklar en anpassning av EcoBacktracker till att bli ett miljöbedömningsverktyg för hela kläd-, textil- och skobranschen men även för bygg och fastighet samt livsmedelsföretag.
Läs mer

2015-12-05
Vår medarbetare Göran Svensson är godkänd “recognised individual verifier" i internationella EPD systemet.

2015-11-05
Greenit anlitas i EU projektet BEBB, Better environment better business.

Företag inom matindustrin, tillverkare av byggnadsmaterial samt företag som vill få hjälp med avfallshantering får kostnadsfritt stöd att bli miljömedvetna och få ordning och reda i miljöarbetet.
Läs mer

Arkiv

tom
tom tom tom
tom
tom   tom   tom
 
tom tom tom tom tom tom tom tom tom
tom

Om Greenit

Hållbartföretagande

Hållbarhetskommunikation

Grön IT

tom

Kunskapsbanken

Utbildning

Uppdrag

Länkar

 

Kontakta oss

tom tom tom
E-post tom info@greenit.se
tom tom tom
Telefon tom 07-079 25 667
tom tom tom
  tom  
tom tom tom
Adress tom Gubbängsvägen 46,
122 44 Enskede
 

Snabbkontakt

Utbildning Om Greenit Hållbart företagande Hållbarhetskommunikation Grön IT Kunskapsbanken Uppdrag Länkar