tom logotyp  
tom
navigation
tom

Uppdrag

Greenit har haft många uppdragsgivare under åren, både små och stora bolag i näringsliv och offentlig verksamhet. Vibygger våra kundrelationer på personligt och engagerat förhållningssätt - vilket visat sig vara mycket framgångsrikt. En stor del av vår omsättning består av förnyat förtroende, nöjda kunder som väljer att komma tillbaka. Det ser vi som ett kvitto på att vi gör ett bra jobb och skapar affärsnytta för våra kunder.
 
toning
tom   tom   tom
tom

Nedan finns ett axplock av kunder som vi samarbetar med eller har samarbetat med samt en kort beskrivning om uppdragen. Uppdragen är redovisade under affärområden.

Önskar du ytterligare referenser eller kontaktpersoner kontakta oss så hjälper vi dig. Skicka ett mail till info@greenit.se

Hållbart företagande

GreenIT har hjälpt många företag med att få koll på olika hållbarhetsfrågor, men även Ekodesign och livscykeltänk för produkter och tjänster. Gott management kort och gott. Några exempel.

Buildsmart
är ett byggföretag som satsar på hållbara tak och tätskikt. Vi har hjälpt dem med en behovsanalys, Ecodesigntänk, upphandlingskriterier grönare produkter, mall för databasinventering för LCA

Soltech
som är börsnoterat har vi hjälpt med en behovsanalys inom hållbarhet och ekodesign. Det utmynnade i att vi tog fram en LCA av en komponent i företagets solvärmelösning.

Solkompaniet
Som en del i EU-projektet ECHOES har vi hjälpt ett av Sveriges största solföretag, Solkompaniet ,med att utvecklas sitt tänkande inom ekodesign. Solkompaniet fick också hjälp med en LCA-jämförelse av olika material som används vid montering av solceller.

Big Bag
Som en del i EU projektet BEBB har vi hjälpt avfalls och återvinningsföretaget Big Bag med en behovsanalys och åtgärdsplan för att bli mer proaktiva inom miljöområdet. 
Vi har använt en metod med QFD, kundcentrerad kvalitetsutveckling och Voice of the customer.(Kundkrav och behov).

Risenta
Livsmedelsföretaget Risenta med sina hälsoprodukter har vi hjälpt med en behovsanalys och åtgärdsplan.Vi har använt metoden QFD, kundcentrerad kvalitetsutveckling och Voice of the customer.(Kundkrav och behov) för att hjälpa dem med att bli mer hållbarhetsanpassade kopplat till kundbehov.

Disperator
Avfallsföretaget Disperator som arbetar med matavfall har vi hjälpt med en behovsanalys och åtgärdsplan. att bli mer proaktiva Vi har tagit fram en LCA metod för deras storsäljare  avfallskvarnen Vi har använt metoden QFD, kundcentrerad kvalitetsutveckling och Voice of the customer.(Kundkrav och behov) för att hjälpa dem att bli mer hållbarhetsanpassade kopplat till kundbehoven

Björn Borg Footwear

hjälpte vi att bli mer proaktiva, Det handlade om om miljöjuridisk rådgivning, analys av kemikalietester, granskning av Code of conduct samt livscykelanalys av skor med vårt verktyg Ecobacktracker.

 
     

Nudie Jeans

Greenit miljöutbildar klädföretaget Nudies personal inför deras miljöcertifiering..

 

 


   

Björn Borg Clothing

hjälpte vi med att bli mer proaktiva. Det handlade om livscykelanalyser av underkläder med Ecobacktracker

Greenit miljöutbildar klädföretaget Nudies personal inför deras miljöcertifiering..

 
     

Fenix Outdoor och Outdoorföretaget Fjällräven

hjälpte vi att bygga miljöarbetet från grunden - miljöpärm. Ledstjärnan har varit proaktivitet och utmynnat i en innehållsrik miljöpärm som täcker Fjällrävens hela verksamhet. Det har bland annat handlat om miljö- och kemikalielagstiftning i olika länder, ta fram egna kemikaliekrav mot leverantörer, ansvarspolicy, djurpolicy, ställa mijökrav i leverantörskedjan, miljömärkning i hela världen samt granskning av miljökommunikationen på hemsidan.

Vi har också utrett dels konventionell bomull gentemot organisk bomull samt bambufiberns miljöpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv.

Vi har också jobbat med Klimatkompensering och klimatkommunikation av ryggsäcken Kånken.

Vi har räknat på alla modeller av Kånkens klimatbelastning med hjälp av vårt verktyg Ecobacktracker. Målet har varit att klimatkompensera hela produktionen av Kånken.

 
     
Landstinget i Uppsala
Greenit anlitas att hålla en utbildning i Grön IT för all IT personal på Landstinget i Uppsala.
 
     

Gant AB

hjälpte vi med bygga sitt etik, miljö och kemikaliearbete från grunden i en innehållsrik pärmstruktur.

 
     

Statens Musik och teatersamlingar (SMUS)

Greenit anlitas av SMUS för en miljörevision av verksamheten och energikartläggning av fastigheter.

   
     

Diasorin Sverige AB

stöd inför ISO 14 001 certifiering Greenit anlitas av medicinteknikföretaget Diasorin AB som ett stöd i processen att miljöcertifiera sig.

Riksbyggen
Miljörevision av miljöledningssystem av Riksbyggens huvudkontor i Stockholm, Årsta  Gävle samt i Köping. Miljöutbildning av all personal

 

                Riksbyggen Årsta.    


Vägverket Region Stockholm

Greenit anlitas av Vägverket Region Stockholm i ett projekt om bränslebesparande åtgärder och sparsam körning för transportserviceföretag. Greenit anlitas också för att ta fram faktablad för att spara bränsle.

 
     

TV4

Miljörevision av TV4:s miljöprogram.

 

Hållbarhetskommunikation och journalistik

Nacka kommun nämndkontoret

GreenIT anlitas av Nämndkontoret för att göra ett innovativt hållbarhetsbokslut åt Nacka kommun. GreenIT har också tagit fram en webbfilm för marknadsföring av hållbarhetsbokslutet.

Se även http://www.youtube.com/watch?v=f-zo1_P3NJk

 
     

Reportageresa i klimatets tecken till Arktis och Svalbard. Arrangör: Hurtigruten.

Läs artikeln i resetidningen Check in Sid 24-32 (pdf-fil, 1,5 mb)

 
     

Reportageresa till Antarktis över Falklandsöarna och Sydgeorgien. Arrangör: Hurtigruten.

Läs artikeln i Expressens RES sid 76-83 (pdf-fil, 2,1 mb).

  hurtigruten logotyp
     

Rainforest Alliance

Reportageresa på Rättvisemärkta kaffeplantager och bananplantager i Nicaragua.

   
     

Svenska kyrkan Karlstad stift

Projektledare för ett Rättviseprojekt i bland annat Costa Rica.

 
     

Outdoorföretaget Fjällräven

har vi hjälpt med med kriskommunikation och medieträning i samband med TV 4 Kalla Faktas hårdgranskning av levandeplockat dun i Kina

 
     

Enviro report

är ett nyhetsbrev på engelska från Naturvårdsverket som tar upp svenska åsikter och fakta om miljön. Greenit har anlitas att skriva artiklar i varje utgåva. Målgrupp: tjänstemän och politiker i EU.

   
     

Telia Sonera

Goda exempel-texter om IT och miljö åt Telias miljöstab.

 
     

Tidningen Miljö & Hälsa

Ansvar och produktion av Tidningen Miljö & Hälsa, en yrkestidning om miljö- och hälsoskyddsarbetet i kommun, stat och i näringslivet.

   
     

Studsvik AB

Greenit har bidragit med text om miljöfakta i års- och förvaltningsberättelsen samt den fristående miljöredovisningen.

   
     

Kemikalieinspektionen

”Med öga för kemikalier”, Idéskrift om kemikalieanvändning i olika miljöer åt Kemikalieinspektionen och MHTF.

 
     

Kommunförbundet Stockholms län, KSL

Greenit anlitas av Kommunförbundet Stockholms län, KSL, att göra en avfallsutredning för Stockholms län mer lättläst.

   

 

Grön IT

Landstinget Uppsala

Temadag om Grön It för Landstinget Uppsala

Telia Sonera

Goda exempel-texter om IT och miljö åt Telias miljöstab.

 
     

IT-kommissionen

Research och produktion av ett Regeringsuppdrag IT-kommissionens Rapport ”IT och miljön - en samling goda exempel runt om i Sverige”. Rapporten hittar du här IT-kommissionens hemsida.

   
     

Förstudie om miljömöjligheterna med Smarta hus

Greenit har hjälpt Näringslivskontoret i Stockholms stad med en förstudie om miljömöjligheterna med smarta tjänster och funktioner i bostäder. Vår slutsats är att det finns stora möjligheter att spara energi genom att utnyttja ”intelligenta” teknik-lösningar men att potentialen ännu utnyttjas dåligt av förvaltare och fastighetsägare.

 
     

Marknadsstudie för IT- lösningar i fastigheter

Greenit har hjälpt Vattenfall Fastigheter att undersöka intresset för smarta IT- lösningar som garanterar en bra inomhusmiljö och förbättrar utomhusmiljön.

Se också vårt faktablad om IT i fastigheter (pdf, 124 kB).

   

Utbildning (fort - och vidareutbildning)

Uppsala universitet

Greenit anlitas att hålla föreläsningar i kursen hållbart byggande för högskolestudenter i bygg- och anläggningsteknik (5p).
Det handlar om materialval, byggvarudatabaser, energisnåla och smarta hus etc.

 
     

Kurser och konferenser

Greenit med sin bifirma Forum Miljö & Hälsa under många år arrangerart välbesökta och intressanta kurser och seminarier. Ämnena har varit aktuella ex:
Retorik för miljöhandläggare, Miljökommunikation i teori och praktik, Miljöbrottsprocessen i praktiken - miljöhandläggaren i domstolen, Miljörevision,
Läs mer här

   
     

Luger

Miljöutbildning av ledningen och personalen hos Lugers kontor i Stockholm. Luger arrangerar konserter, festivaler och är även en bokningsagentur. Utbildningen har anpassats till företagets verksamhet.

 
     

Forum Miljö & Hälsa

Design och produktion av en digital kunskapsbank på Internet för personer som arbetar i miljö- och hälsoskyddsbranschen.

   

 

tom
tom tom tom
tom aktuelltrubrik

2020-04-16
Vill du bli vår nya praktikant inom hållbarhet? 
Vi söker en praktikant till hösten 2020 där praktiken  kan vara en del av dina studier dock inget krav. Fokus ligger på utveckling inom hållbarhet och hållbarhetsredovisningar för företag och organisationer. Du kommer arbeta både administrativt och i verksamheten. .Skicka ett mail med CV och personligt brev till info( )greenit.se

2019-09-01
Nya abonnenter Kunskapsbanken för miljökontor
Vi hälsar Borlänge, Mörbylånga och Vallentuna   välkomna som nya abonnenter till Kunskapsbanken vår skräddarsydda tjänst för miljökontor

2018-12-15 Greenit anordnar en workshop i Ecodesign och livscykeltänk för företag verksamma inom solenergi, ledlysrör, avfallskvarnar samt luftrenare

2018-09-27
Greenit deltar i ett EU möte om Ecodesign och cirkulär ekonomi i Bryssel

2018-04-04
Hållbarhetredovisning enligt nya hållbarhetslagen
GreenIT erbjuder strategisk rådgivning och stöd för ditt företags hållbarhetsredovisning enligt den nya hållbarhetslagen som trädde i kraft i december 2016.
Har man inte gjort det förut kan det vara en omfattande process.

Vår personal är certifierade enligt den nya standarden från Global Reporting Initiative - GRI Standards, som ersätter G4. Vi kan samordna hela arbetet med er redovisning eller bistå er i delar av processen, till exempel med väsentlighetsanalys och intressentanalys.
Vi kan också vara ert bollplank i arbetet. Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte om era behov. 
Kontakta Lars-Eric Sjölander, 070-792 56 67 les( )greenit.se

2017 -11-30 Greenit anlitas att hålla en utbildning i Grön IT för all IT personal på Landstinget i Uppsala

2017-09-01
GreenIT anlitas av Sollentuna kommun
för behovsutredning om resurs och tillsynsbehov enligt Miljöbalken, Livsmedelslagen och andra bestämmelser.

2017-06-01
GreenIT anlitas av Upplands-Bro kommun för behovsutredning om resurs och tillsynsbehov enligt Miljöbalken, Livsmedelslagen och andra bestämmelser.

2017-04-01
Nya abonnenter Kunskapsbanken för kommunala miljökontor
Vi hälsar Bräcke, Mark, Rättvik, Skara, Sollefteå, Sydnärke miljöförvaltning, Torsby,Ystad Österlen miljöförbund, och Älvdalen, välkomna som nya abonnenter till Kunskapsbanken vår skräddarsydda tjänst för kommunala miljökontor

2016-06-15
Greenit anlitas i EU projektet ECHOES,
Eco-design for
Construction of Habitat Optimizing Energy för Sustainability.
Projektet stödjer företag inom hållbart byggande att bli mer
miljömedvetna och därigenom mer konkurrenskraftiga. Det är byggmaterialtillverkare/leverantörer till byggbransch/fastighetsägare som är målgruppen i detta unika EU projekt.
Läs mer

2016-06-05
Greenit utbildar företag i Miljöbalkens bestämmelser
Livsmedelsföretaget Risenta och Disperator utbildas i Miljöbalkens bestämmelser.

2016-05-15
Identifiera verkamhetens miljöbelastning med Ecobacktracker

Greenit har utvecklat sin uppskattade analysmetod Ecobacktracker till att även identifiera hela företagets miljö- och sociala belastning.
Läs mer

2016-05-02
Kurs i Hållbar dunhantering i värdekedjan planeras

Kursen i hållbar dunhantering blev mycket uppskattad... Anmäl ditt intresse på info( )greenit.se.
Se program, . Läs mer (pdf-fil).

2016-04-15
Kläd, textil och skoföretag vill ha stöd och verktyg att identifiera sin miljö- och sociala påverkan och fokusera på rätt saker

Greenit har i en behovsenkät till kläd, textil och skoföretag fått veta att företagen har gemensamma behov. Företagen önskar stöd inom komplexa områden som etik, miljö, kemikalier och sociala frågor. Och ett verktyg att identifiera sin miljö- och sociala påverkan och fokusera på rätt saker.

Greenit har därför tagit fram en unik analysmetod för att identifiera en varas, tjänsts miljö- och sociala belastning. Verktyget heter EcoBacktracker.

EcoBacktracker hjälper er organisation att fokusera på rätt åtgärder genom att mäta er miljöpåverkan med hjälp av miljönyckeltal som passar just er verksamhet. Greenit utvecklar en anpassning av EcoBacktracker till att bli ett miljöbedömningsverktyg för hela kläd-, textil- och skobranschen men även för bygg och fastighet samt livsmedelsföretag.
Läs mer

2015-12-05
Vår medarbetare Göran Svensson är godkänd “recognised individual verifier" i internationella EPD systemet.

2015-11-05
Greenit anlitas i EU projektet BEBB, Better environment better business.

Företag inom matindustrin, tillverkare av byggnadsmaterial samt företag som vill få hjälp med avfallshantering får kostnadsfritt stöd att bli miljömedvetna och få ordning och reda i miljöarbetet.
Läs mer

Arkiv

tom
tom tom tom
tom
tom   tom   tom
 
tom tom tom tom tom tom tom tom tom
tom

Om Greenit

Hållbartföretagande

Hållbarhetskommunikation

Grön IT

tom

Kunskapsbanken

Utbildning

Uppdrag

Länkar

 

Kontakta oss

tom tom tom
E-post tom info@greenit.se
tom tom tom
Telefon tom 07-079 25 667
tom tom tom
Fax tom  
tom tom tom
Adress tom Magnus Ladulåsgatan 46
122 44 Enskede
 

Snabbkontakt

Utbildning Om Greenit Hållbart företagande Hållbarhetskommunikation Grön IT Kunskapsbanken Uppdrag Länkar