tom logotyp  
tom
navigation
tom

Hållbart företagande

Ett hållbart företagande omfattar miljömässiga, sociala och etiska frågor som en naturlig del av verksamheten. Greenit hjälper er att bygga upp en hållbar leverantörskedja. Genom att arbeta långsiktigt och proaktivt med hållbarhetsfrågor bygger ni ett starkt och trovärdigt varumärke. Med vår analysmetod EcoBacktracker kan ni kostnadseffektivt utvärdera vilka åtgärder som bör prioriteras.

 
toning
tom   tom   tom
tom

EcoBacktracker

Greenit har tagit fram en unik analysmetod för att identifiera en varas, tjänsts eller hela verksamhetens miljöbelastning. Verktyget heter EcoBacktracker. EcoBacktracker hjälper er organisation att fokusera på rätt åtgärder genom att mäta er miljöpåverkan med hjälp av miljönyckeltal som passar just er verksamhet. Greenit utvecklar just nu en anpassning av EcoBacktracker till att bli ett miljöbedömningsverktyg för olika branscher ex IT, kläd,textil, skor, bygg- och fastighet etc.

Läs mer om tjänsten i våra faktablad

Produkters och tjänsters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. (EPD)

Vi hjälper företag att ta fram miljöprestanda hos produkter och tjänster med hjälp av livscykelanalyser. Informationen redovisas i form av Miljövarudeklarationer (EPD:er). Beräkningarna granskas och verifieras av en oberoende tredje part innan de blir godkända och publicerade i systemet. En av våra medarbetare är godkänd s.k. ”recognised individual verifier” hos Miljöstyrningsrådet.

Systemet ger också organisationer möjligheten att ge information om produkters klimatpåverkan i form av klimatdeklarationer.

Hållbar leverantörskedja i Kina

Greenit har hjälpt Fjällräven med att börja bygga en hållbar leverantörskedja för att ytterligare stärka kontrollen av dunhantering i Kina. Allt för att slippa levandeplockat dun i framtida dunprodukter såsom jackor, sovsäckar etc.

Vi har besökt farmarna där gässen föds upp, undersökt hur transporterna sker och hur djuren tas om hand innan de avlivas. Men även hur slakten går till samt hur dunet tas om hand vid tvätt och förädling av dunet hos dunfinisheraren. Uppdraget handlar om god djuromsorg men även om miljö- och sociala frågor. På motsvarande sätt har vi hjälpt andra företag att bygga upp hållbara leverantörskedjor för hela eller delar av organisationens verksamhet.

Greenit erbjuder följande tjänster inom Hållbart företagande

 • Hållbar leverantörskedja - för hela eller delar av organisationen. Tjänsten anpassas till önskemål men innebär en nulägesanalys och förslag till hur leverantörskedjan kan göras hållbarare.
 • EcoBacktracker - unikt verktyg analysmetod för att få fram varors, tjänsters och verksamheters miljöbelastning, till exempel i form av ekologiskt fotavtryck/miljöpåverkansindex, klimatkompensation.
 • Kemikalier (utredning om miljö och hälsopåverkan inom olika branscher).
 • Värdeskapande CSR, CSR-policy etc.
 • Klimatutredningar, klimatkompensering av verksamhet/produkter/tjänster.
 • Miljöjuridik - rådgivning vid domstolsprövning (”Fråga din miljöjurist”).
 • Assistera vid införandet av miljöledningssystem - ISO 14 001 och EMAS.
 • Assistera vid införandet av socialt ledningssystem - ISO 26 000.
 • Miljörevision - intern revision.
 • Utbildning - vi erbjuder fort- och vidareutbildningar med miljö och övrig CSR inriktning.
  Vi skräddarsyr utbildningar/seminarier för företag som skall miljödiplomeras eller certifieras enligt ISO standard. 

  Vi erbjuder traditionell utbildning på plats men också E-learning - mer interaktivt lärande där man själv skaffar sig kunskaper direkt i datorn. Avslutas med ett test där man får ett kvitto att man klarat av utbildningen.
 • Rådgivning, utredningar, utvärderingar.
 • Bidragsansökningar, t.ex. EU, European Enterprise Network, EEN
Referenser: Odd Molly, Björn Borg, Fjällräven, Gant AB, Nacka kommun, NFB Transport Systems, TV4, Gestetner, Danka, Stena Fastigheter, Riksbyggen, Lokalvårdarna i Stockholm AB, Global Fastighetsservice
tom
tom tom tom
tom aktuelltrubrik

2020-04-16
Vill du bli vår nya praktikant inom hållbarhet? 
Vi söker en praktikant till hösten 2020 där praktiken  kan vara en del av dina studier dock inget krav. Fokus ligger på utveckling inom hållbarhet och hållbarhetsredovisningar för företag och organisationer. Du kommer arbeta både administrativt och i verksamheten. .Skicka ett mail med CV och personligt brev till info( )greenit.se

2019-09-01
Nya abonnenter Kunskapsbanken för miljökontor
Vi hälsar Borlänge, Mörbylånga och Vallentuna   välkomna som nya abonnenter till Kunskapsbanken vår skräddarsydda tjänst för miljökontor

2018-12-15 Greenit anordnar en workshop i Ecodesign och livscykeltänk för företag verksamma inom solenergi, ledlysrör, avfallskvarnar samt luftrenare

2018-09-27
Greenit deltar i ett EU möte om Ecodesign och cirkulär ekonomi i Bryssel

2018-04-04
Hållbarhetredovisning enligt nya hållbarhetslagen
GreenIT erbjuder strategisk rådgivning och stöd för ditt företags hållbarhetsredovisning enligt den nya hållbarhetslagen som trädde i kraft i december 2016.
Har man inte gjort det förut kan det vara en omfattande process.

Vår personal är certifierade enligt den nya standarden från Global Reporting Initiative - GRI Standards, som ersätter G4. Vi kan samordna hela arbetet med er redovisning eller bistå er i delar av processen, till exempel med väsentlighetsanalys och intressentanalys.
Vi kan också vara ert bollplank i arbetet. Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte om era behov. 
Kontakta Lars-Eric Sjölander, 070-792 56 67 les( )greenit.se

2017 -11-30 Greenit anlitas att hålla en utbildning i Grön IT för all IT personal på Landstinget i Uppsala

2017-09-01
GreenIT anlitas av Sollentuna kommun
för behovsutredning om resurs och tillsynsbehov enligt Miljöbalken, Livsmedelslagen och andra bestämmelser.

2017-06-01
GreenIT anlitas av Upplands-Bro kommun för behovsutredning om resurs och tillsynsbehov enligt Miljöbalken, Livsmedelslagen och andra bestämmelser.

2017-04-01
Nya abonnenter Kunskapsbanken för kommunala miljökontor
Vi hälsar Bräcke, Mark, Rättvik, Skara, Sollefteå, Sydnärke miljöförvaltning, Torsby,Ystad Österlen miljöförbund, och Älvdalen, välkomna som nya abonnenter till Kunskapsbanken vår skräddarsydda tjänst för kommunala miljökontor

2016-06-15
Greenit anlitas i EU projektet ECHOES,
Eco-design for
Construction of Habitat Optimizing Energy för Sustainability.
Projektet stödjer företag inom hållbart byggande att bli mer
miljömedvetna och därigenom mer konkurrenskraftiga. Det är byggmaterialtillverkare/leverantörer till byggbransch/fastighetsägare som är målgruppen i detta unika EU projekt.
Läs mer

2016-06-05
Greenit utbildar företag i Miljöbalkens bestämmelser
Livsmedelsföretaget Risenta och Disperator utbildas i Miljöbalkens bestämmelser.

2016-05-15
Identifiera verkamhetens miljöbelastning med Ecobacktracker

Greenit har utvecklat sin uppskattade analysmetod Ecobacktracker till att även identifiera hela företagets miljö- och sociala belastning.
Läs mer

2016-05-02
Kurs i Hållbar dunhantering i värdekedjan planeras

Kursen i hållbar dunhantering blev mycket uppskattad... Anmäl ditt intresse på info( )greenit.se.
Se program, . Läs mer (pdf-fil).

2016-04-15
Kläd, textil och skoföretag vill ha stöd och verktyg att identifiera sin miljö- och sociala påverkan och fokusera på rätt saker

Greenit har i en behovsenkät till kläd, textil och skoföretag fått veta att företagen har gemensamma behov. Företagen önskar stöd inom komplexa områden som etik, miljö, kemikalier och sociala frågor. Och ett verktyg att identifiera sin miljö- och sociala påverkan och fokusera på rätt saker.

Greenit har därför tagit fram en unik analysmetod för att identifiera en varas, tjänsts miljö- och sociala belastning. Verktyget heter EcoBacktracker.

EcoBacktracker hjälper er organisation att fokusera på rätt åtgärder genom att mäta er miljöpåverkan med hjälp av miljönyckeltal som passar just er verksamhet. Greenit utvecklar en anpassning av EcoBacktracker till att bli ett miljöbedömningsverktyg för hela kläd-, textil- och skobranschen men även för bygg och fastighet samt livsmedelsföretag.
Läs mer

2015-12-05
Vår medarbetare Göran Svensson är godkänd “recognised individual verifier" i internationella EPD systemet.

2015-11-05
Greenit anlitas i EU projektet BEBB, Better environment better business.

Företag inom matindustrin, tillverkare av byggnadsmaterial samt företag som vill få hjälp med avfallshantering får kostnadsfritt stöd att bli miljömedvetna och få ordning och reda i miljöarbetet.
Läs mer

Arkiv

tom
tom tom tom
tom
tom   tom   tom
 
tom tom tom tom tom tom tom tom tom
tom

Om Greenit

Hållbartföretagande

Hållbarhetskommunikation

Grön IT

tom

Kunskapsbanken

Utbildning

Uppdrag

Länkar

 

Kontakta oss

tom tom tom
E-post tom info@greenit.se
tom tom tom
Telefon tom 07-079 25 667
tom tom tom
Fax tom  
tom tom tom
Adress tom Gubbängsvägen 46
122 44 Enskede
 

Snabbkontakt

Utbildning Om Greenit Hållbart företagande Hållbarhetskommunikation Grön IT Kunskapsbanken Uppdrag Länkar