tom logotyp  
tom
navigation
tom

Grön IT

IT har stor miljöpotential, som inte alltid realiseras. Greenit kan Grön IT - redan 1997 tog vi fram boken ”IT och miljön” åt regeringen och IT-kommissionen. Vi hjälper er att undersöka möjligheter till förbättringar och att föreslå hållbara lösningar.

 
toning
tom   tom   tom
tom

Grön IT blir allt mer viktigt. Energiförbrukningen är hög för IT sektorn - lika mycket som flyget genererar. För varje watt som används för IT går det åt mer el, cirka 2 watt för kylning. Virtualisering och konsolidering är några av lösningarna att få ner energislöseriet.

En stor del av IT driften handlar om servrar och en mycket stor del av dem hanterar data i olika former. I en undersökning nyligen hävdade merparten av företagen att de data som finns lagrade på deras serverpark kommer max 30 - 50 % någonsin att läsas igen.

Vad skulle en 50 - procentig kapning av servrar, bemanning, strömförbrukning och kylssytem göra för klimatet och ekonomin? Här finns en mycket stor potential. Lösningar finns så ett sådant mål kan bli realistiskt.

Olika slags IT-tillämpningar kan bland annat bidra till följande miljöförbättringar


  • Färre transporter utförs, vilket leder till mindre bränsleåtgång och luftutsläpp. Exempel på IT-tillämpningar som har denna potential är e-post, vanlig telefoni, video- och webkonferenser, distansarbete och olika slags trafikinformationssystem.
  • Ersätt resepolicy med en mötespolicy. Man bestämmer hur man möts istället för att förutsätta att man ska resa.

  • Energi sparas eller utnyttjas effektivare, vilket medför mindre användning av bränsle och luftutsläpp från energianläggningar. Det är framförallt styr- och reglersystem för industriprocesser, drift av fastigheter med mera som har denna potential, men även mikroprocessorer och minneschips i olika produkter. Det ”smarta huset” är ett exempel.

  • Naturresurser används effektivare, s.k. avmaterialisering. All slags informationsöverföring med elektroner i stället för atomer har en sådan potential, t.ex. e-post, elektronisk handel med musikfiler och den elektroniska telefonsvararen som ersätter apparaten i hemmet.

Det är dock inte självklart att vi utnyttjar den miljöpotential informationstekniken har. Om t.ex. en videokonferensutrustning köps in för att sedan inte användas speciellt mycket är miljövinsten begränsad och i vissa fall till och med negativ. På motsvarande sätt behöver inte distansarbete medföra att ett företag totalt sett utför mindre transporter.

I samband med att man utreder sitt företags eller organisations miljöbelastning bör även informationsteknikens möjligheter beaktas. Greenit kan hjälpa till att påvisa de möjligheter som finns och också utvärdera igångsatta projekt.

Genom att utnyttja IT kan vi minska miljöbelastningen. Rätt utnyttjad blir informationstekniken en ny miljörörelse.

Förstudie om miljömöjligheterna med Smarta hus

Greenit har hjälpt LIP-kansliet, Näringslivskontoret i Stockholms stad med en förstudie om miljömöjligheterna med smarta tjänster och funktioner i bostäder. Vår slutsats är att det finns stora möjligheter att spara energi genom att utnyttja ”intelligenta” teknik-lösningar men att potentialen ännu utnyttjas dåligt av förvaltare och fastighetsägare.

Se också vårt faktablad om IT i fastigheter (pdf, 124 kB).

Marknadsstudie för IT- lösningar i fastigheter

Greenit har hjälpt Vattenfall Fastigheter att undersöka intresset för IT- lösningar som garanterar en bra inomhusmiljö och förbättrar utomhusmiljön.

Vi erbjuder följande tjänster:

IT och hållbarhet

  • Utredningar av vilken potential IT-användning kan ha för miljön (och hälsan, ekonomin etc.) Ex Grön IT, IT i fastigheter, smarta tjänster och funktioner.
  • Utvärderingar av vilka effekter IT-användningen haft på miljön, inklusive nyckeltal.
  • Grön IT audit. Handlingsplaner och stöd vid upphandlingar av Grön IT
  • Utbildning/information om sambanden mellan IT-använding och påverkan på miljö och sociala frågor.
  • Produktion av journalistiskt material om IT och hållbarhet

Referenser: IT-kommissionen, Vattenfall Fastigheter, Telia, Malmö Högskola, LIP-kansliet Stockholms stad, ByggForum Nord Luleå Tekniska universitet.

tom
tom tom tom
tom aktuelltrubrik

2020-04-16
Vill du bli vår nya praktikant inom hållbarhet? 
Vi söker en praktikant till hösten 2020 där praktiken  kan vara en del av dina studier dock inget krav. Fokus ligger på utveckling inom hållbarhet och hållbarhetsredovisningar för företag och organisationer. Du kommer arbeta både administrativt och i verksamheten. .Skicka ett mail med CV och personligt brev till info( )greenit.se

2019-09-01
Nya abonnenter Kunskapsbanken för miljökontor
Vi hälsar Borlänge, Mörbylånga och Vallentuna   välkomna som nya abonnenter till Kunskapsbanken vår skräddarsydda tjänst för miljökontor

2018-12-15 Greenit anordnar en workshop i Ecodesign och livscykeltänk för företag verksamma inom solenergi, ledlysrör, avfallskvarnar samt luftrenare

2018-09-27
Greenit deltar i ett EU möte om Ecodesign och cirkulär ekonomi i Bryssel

2018-04-04
Hållbarhetredovisning enligt nya hållbarhetslagen
GreenIT erbjuder strategisk rådgivning och stöd för ditt företags hållbarhetsredovisning enligt den nya hållbarhetslagen som trädde i kraft i december 2016.
Har man inte gjort det förut kan det vara en omfattande process.

Vår personal är certifierade enligt den nya standarden från Global Reporting Initiative - GRI Standards, som ersätter G4. Vi kan samordna hela arbetet med er redovisning eller bistå er i delar av processen, till exempel med väsentlighetsanalys och intressentanalys.
Vi kan också vara ert bollplank i arbetet. Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte om era behov. 
Kontakta Lars-Eric Sjölander, 070-792 56 67 les( )greenit.se

2017 -11-30 Greenit anlitas att hålla en utbildning i Grön IT för all IT personal på Landstinget i Uppsala

2017-09-01
GreenIT anlitas av Sollentuna kommun
för behovsutredning om resurs och tillsynsbehov enligt Miljöbalken, Livsmedelslagen och andra bestämmelser.

2017-06-01
GreenIT anlitas av Upplands-Bro kommun för behovsutredning om resurs och tillsynsbehov enligt Miljöbalken, Livsmedelslagen och andra bestämmelser.

2017-04-01
Nya abonnenter Kunskapsbanken för kommunala miljökontor
Vi hälsar Bräcke, Mark, Rättvik, Skara, Sollefteå, Sydnärke miljöförvaltning, Torsby,Ystad Österlen miljöförbund, och Älvdalen, välkomna som nya abonnenter till Kunskapsbanken vår skräddarsydda tjänst för kommunala miljökontor

2016-06-15
Greenit anlitas i EU projektet ECHOES,
Eco-design for
Construction of Habitat Optimizing Energy för Sustainability.
Projektet stödjer företag inom hållbart byggande att bli mer
miljömedvetna och därigenom mer konkurrenskraftiga. Det är byggmaterialtillverkare/leverantörer till byggbransch/fastighetsägare som är målgruppen i detta unika EU projekt.
Läs mer

2016-06-05
Greenit utbildar företag i Miljöbalkens bestämmelser
Livsmedelsföretaget Risenta och Disperator utbildas i Miljöbalkens bestämmelser.

2016-05-15
Identifiera verkamhetens miljöbelastning med Ecobacktracker

Greenit har utvecklat sin uppskattade analysmetod Ecobacktracker till att även identifiera hela företagets miljö- och sociala belastning.
Läs mer

2016-05-02
Kurs i Hållbar dunhantering i värdekedjan planeras

Kursen i hållbar dunhantering blev mycket uppskattad... Anmäl ditt intresse på info( )greenit.se.
Se program, . Läs mer (pdf-fil).

2016-04-15
Kläd, textil och skoföretag vill ha stöd och verktyg att identifiera sin miljö- och sociala påverkan och fokusera på rätt saker

Greenit har i en behovsenkät till kläd, textil och skoföretag fått veta att företagen har gemensamma behov. Företagen önskar stöd inom komplexa områden som etik, miljö, kemikalier och sociala frågor. Och ett verktyg att identifiera sin miljö- och sociala påverkan och fokusera på rätt saker.

Greenit har därför tagit fram en unik analysmetod för att identifiera en varas, tjänsts miljö- och sociala belastning. Verktyget heter EcoBacktracker.

EcoBacktracker hjälper er organisation att fokusera på rätt åtgärder genom att mäta er miljöpåverkan med hjälp av miljönyckeltal som passar just er verksamhet. Greenit utvecklar en anpassning av EcoBacktracker till att bli ett miljöbedömningsverktyg för hela kläd-, textil- och skobranschen men även för bygg och fastighet samt livsmedelsföretag.
Läs mer

2015-12-05
Vår medarbetare Göran Svensson är godkänd “recognised individual verifier" i internationella EPD systemet.

2015-11-05
Greenit anlitas i EU projektet BEBB, Better environment better business.

Företag inom matindustrin, tillverkare av byggnadsmaterial samt företag som vill få hjälp med avfallshantering får kostnadsfritt stöd att bli miljömedvetna och få ordning och reda i miljöarbetet.
Läs mer

Arkiv

tom
tom tom tom
tom
tom   tom   tom
 
tom tom tom tom tom tom tom tom tom
tom

Om Greenit

Hållbartföretagande

Hållbarhetskommunikation

Grön IT

tom

Kunskapsbanken

Utbildning

Uppdrag

Länkar

 

Kontakta oss

tom tom tom
E-post tom info@greenit.se
tom tom tom
Telefon tom 07-079 25 667
tom tom tom
Fax tom  
tom tom tom
Adress tom Gubbängsvägen 46
122 44 Enskede
 

Snabbkontakt

Utbildning Om Greenit Hållbart företagande Hållbarhetskommunikation Grön IT Kunskapsbanken Uppdrag Länkar