tom logotyp  
tom
navigation
tom

Utbildning

Här finner du Greenits utbildningar. Vi erbjuder fort- och vidareutbildningar med miljö och övrig CSR inriktning. Vi skräddarsyr utbildningar/seminarier för företag som skall miljödiplomeras eller certifieras enligt ISO standard.

Vi erbjuder traditionell utbildning på plats men också E-learning - mer interaktivt lärande där man själv skaffar sig kunskaper direkt i datorn. Avslutas med ett test där man får ett kvitto att man klarat av utbildningen.

 
toning
tom   tom   tom
tom

Forum Miljö & Hälsa erbjuder

välbesökta och intressanta kurser och seminarier.
Nedan finns information om följande aktuella kurser.

1. Miljödomstolsprocessen i praktiken - prövning och argumentation  

2. Miljöbrottsprocessen i praktiken - vittna i domstolen

3. Kvalitetssäkra dina inspektioner och beslut

4. Tillsynsmetodik - konsten att inspektera

5. Tillsynsmetodik - i mötet med verksamhetsutövaren

6. Kvalitetssäkra dina förelägganden och viten

7. Miljöbrott i praktiken - fokus åtal, provtagning och bevissäkring

8. Använda mikrobiologiska resultat i myndighetsutövning

9. Retorik - konsten att tala, lyssna och förhandla

Kom gärna med förslag på ämnesområden som du skulle vilja att vi
ordnar seminarier kring. Mejla till info(at).fmh.se.

Vi planerar dessutom följande kurser, se mer info nedan:

  • Förhandlingsretorik - ett verktyg i miljöarbetet
  • Intervjumetodik - som du frågar får du svar

Kurser

1. Miljödomstolsprocessen i praktiken - prövning och argumentation

Som miljöhandläggare kan man ha flera roller vid mark- och miljödomstolens
förhandlingar och det gäller att veta hur man ska agera i de olika rollerna. Vilka
förutsättningar är det som gäller?

Miljöhandläggarens förhållningssätt vid olika mål och ärenden diskuteras utförligt med praktiska exempel från rättstillämpningen. Vad gick bra och vad gick snett?

På en dag lär du dig grunderna i prövning och överprövning,
att undvika fallgroparna, bli säkrare i din roll, hur man argumenterar och nå bra resultat vid en förhandling.

Senaste kursen var i Stockholm 29 maj 2018

Vi planerar en kurs i Göteborg våren 2019

2. Miljöbrottsprocessen i praktiken - miljöhandläggaren i domstolen

En av konsekvenserna av miljöbalken är att många miljötjänstemän numera kallas att närvara i domstolen. Vilka förutsättningar är det som gäller? Som miljöhandläggare har man olika roller i domstolen. Rollerna kräver saklighet, objektivitet, lugn och pedagogisk förmåga. Vilka skyldigheter och rättigheter har man som vittne eller sakkunnig?

Kursen ger dig knepen att agera säkrare i miljöbrottsprocessen, hantera situationen i rätten på ett bra sätt och hur du helt enkelt blir säkrare i din roll som miljöhandläggare.

Kursen är inte bara tillämplig på 9 kap i Miljöbalken utan också straffsanktioner när det gäller täkter och 7 kap naturvårdsbiten. Även ni som arbetar med hälsoskydd, strandskydd, livsmedel och djurskydd har nytta av kursen.

I denna kurs har vi utbildat mer än 900 nöjda miljöhandläggare.

Program för kursen

Vill du lämna intresseanmälan till kursen hör av dig till oss. Skicka mail till info@fmh.se

Kom gärna med förslag på kurser som du vill att vi skall anordna.

3. Kvalitetssäkra dina inspektioner och beslut

4. Tillsynsmetodik - konsten att inspektera

Alla inspektörer gör tabbar någon gång - lär dig undvika fallgroparna och nå bäst resultat i tillsynen. Kursen Tillsynsmetodik - konsten att inspektera är skräddarsydd för handläggare på ett miljökontor. Kursen ger dig knepen hur du blir säkrare i din roll när du utövar tillsyn vare sig du arbetar med miljöbalken, livsmedelstillsyn eller djurskydd. 

Kurserna  i Stockholm, Hässleholm, Norrköping, Skellefteå, Sundsvall och Norrköping blev mycket lyckade. Vi har utbildat närmare 300 st handläggare.

Senaste kursen genomfördes för Länsstyrelsen i Visby

Program från kurstillfället i Sundsvall klicka här

5. Tillsynsmetodik - i mötet med verksamhetsutövaren

Efter önskemål så har vi har tagit fram en fortsättningskurs i Tillsynsmetodik där vi fokuserar på mötet med verksamhetsutövaren och går utöver traditionella kommunikation och "bemötandekurser". Kursen är  skräddarsydd för handläggare på tillsynsmyndigheter inom hela "miljöområdet" samt inom livsmedel. Syftet med kursdagen är att ge kunskap om hur jag verkligen når fram till den jag inspekterar!  Det handlar om kön, kultur, språk och social kompetens etc. Senaste kursen  i Hässleholm, se nedan

Anmäl intresse info@fmh.s

Kursprogram Hässleholm 20 maj

6, Kvalitetssäkra dina förelägganden och viten

Nästa kurs sker i Göteborg den 26 maj 2020

7). Miljöbrott i praktiken - fokus åtalsanmälan, provtagning och bevissäkring

Forum Miljö & Hälsa har under flertal år anordnat den uppskattade kursen Miljöbrottsprocessen i praktiken - att vittna i domstol. Många av er på Miljökontoren har gått den kursen.

Som ett komplement till den utbildningen och efter önskemål från många miljöhandläggare kommuner och länsstyrelse så har vi tillsammans med poliser och åklagare skräddarsytt en kursdag i provtagning och bevissäkringsprocessen. Kursen är anpassad för handläggare på tillsynsmyndigheter inom hela "miljöområdet".

På en dag lär du dig grunderna i att bli mer framgångsrik, att undvika fallgroparna i processen och nå bäst resultat vid ett misstänkt miljöbrott. 

Senaste kursen  i Hässleholm maj 2019

Kursprogram 9 februari

Nästa kurs planeras i Sundsvall våren 2020

Vill du lämna din intresseanmälan till kursen och därmed påverka när och var nästa kurs äger rum, välkommen att höra av dig till oss under adress info(at)fmh.se.

8. Använda mikrobiologiska resultat i myndighetsutövning - kurs för livsmedelsinspektörer

Livsmedelsinspektörer saknar lite råg i ryggen att hantera utredningar av misstänkta matförgiftningar och backar/ lägger ned ansvarsfrågan om resultat av provtagningar inte är övertydliga. En del utreder överhuvudtaget inte matförgiftningar utan menar att ”man hittar ändå aldrig vad det berodde på”.  Man generaliserar och förenklar utan att alla gånger förstå konsekvenserna. Man saknar oftast stöd i och kunskap om hur man ska göra. 

Vi planerar en ny kurs i Dalarna alt Stockholm våren 2020

Senaste kursen i Sundsvall
  

9. Tillsyn av mindre dricksvattenanläggningar

Kursen tar upp tillsynsfrågor kring mindre dricksvattenanläggningar, dvs. anläggningar som lyder under SLVFS 2001:30 och de som lyder under Livsmedelsverkets Råd om enskild dricksvattenförsörjning.

Utbildningen kommer ta upp mikrobiologiska och kemiska problem samt hur olika filter och reningssteg fungerar och vilken effekt de har. Vidare presenteras verktyg för att kunna göra felsökningar och utreda utbrott på mindre vattenanläggningar. 

Senaste kursen i Karlstad den 28 maj 2019 

Program Stockholm

10. Retorik och argumentationsteknik - ett verktyg i miljöarbetet


Som miljöhandläggare ställs krav på förmågan att hantera olika typer av målgrupper, allt från politiker till enskilda näringsidkare. Syftet med  kursen är att ge kunskap och verktyg att presentera och argumentera för sina förslag, lösningar och åtgärder i varierande situationer. 

Vi har många förfrågningar att köra andra kurser under 2018. Vi har utvecklat kursen i retorik ytterligare ett steg.

Vi planerar kurser i Förhandlingsretorik och argumentation där fokus mer handlar om lära, lyssna och argumentera och mindre om tal. Dessa planeras att genomföras under  2017. De planeras att köras i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vill du lämna din intresseanmälan till kurserna och därmed påverka när och var nästa kurs äger rum, välkommen att höra av dig till oss.

Vi har många förfrågningar att köra andra kurser, bland annat har vi utvecklat innehållet i  kursen i retorik. 

Vi planerar kurser i Förhandlingsretorik - ett verktyg i miljöarbetet där fokus mer handlar om lära, lyssna och argumentera och mindre om tal. Dessa planeras att genomföras under hösten 2018

De planeras att köras i Stockholm, Göteborg och Malmö.. 

Vi planerar kurser i Intervjumetodik - som du frågar får du svar under 2019. 
Intervjuteknik lär dig frågandets svåra konst.
Hur blir du en bättre intervjuare? Vilka frågor fungerar bäst?  Öppna eller slutna?
Hur får du människor att öppna sig? Hur undviker du de vanligaste misstagen?
Hur lär du dig att bli en bättre lyssnare?  
Du får en tydlig struktur att planera dina intervjuer. Du får veta det vanligaste felet i intervjuer.tom
tom tom tom
tom aktuelltrubrik

2020-04-16
Vill du bli vår nya praktikant inom hållbarhet? 
Vi söker en praktikant till hösten 2020 där praktiken  kan vara en del av dina studier dock inget krav. Fokus ligger på utveckling inom hållbarhet och hållbarhetsredovisningar för företag och organisationer. Du kommer arbeta både administrativt och i verksamheten. .Skicka ett mail med CV och personligt brev till info( )greenit.se

2019-09-01
Nya abonnenter Kunskapsbanken för miljökontor
Vi hälsar Borlänge, Mörbylånga och Vallentuna   välkomna som nya abonnenter till Kunskapsbanken vår skräddarsydda tjänst för miljökontor

2018-12-15 Greenit anordnar en workshop i Ecodesign och livscykeltänk för företag verksamma inom solenergi, ledlysrör, avfallskvarnar samt luftrenare

2018-09-27
Greenit deltar i ett EU möte om Ecodesign och cirkulär ekonomi i Bryssel

2018-04-04
Hållbarhetredovisning enligt nya hållbarhetslagen
GreenIT erbjuder strategisk rådgivning och stöd för ditt företags hållbarhetsredovisning enligt den nya hållbarhetslagen som trädde i kraft i december 2016.
Har man inte gjort det förut kan det vara en omfattande process.

Vår personal är certifierade enligt den nya standarden från Global Reporting Initiative - GRI Standards, som ersätter G4. Vi kan samordna hela arbetet med er redovisning eller bistå er i delar av processen, till exempel med väsentlighetsanalys och intressentanalys.
Vi kan också vara ert bollplank i arbetet. Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte om era behov. 
Kontakta Lars-Eric Sjölander, 070-792 56 67 les( )greenit.se

2017 -11-30 Greenit anlitas att hålla en utbildning i Grön IT för all IT personal på Landstinget i Uppsala

2017-09-01
GreenIT anlitas av Sollentuna kommun
för behovsutredning om resurs och tillsynsbehov enligt Miljöbalken, Livsmedelslagen och andra bestämmelser.

2017-06-01
GreenIT anlitas av Upplands-Bro kommun för behovsutredning om resurs och tillsynsbehov enligt Miljöbalken, Livsmedelslagen och andra bestämmelser.

2017-04-01
Nya abonnenter Kunskapsbanken för kommunala miljökontor
Vi hälsar Bräcke, Mark, Rättvik, Skara, Sollefteå, Sydnärke miljöförvaltning, Torsby,Ystad Österlen miljöförbund, och Älvdalen, välkomna som nya abonnenter till Kunskapsbanken vår skräddarsydda tjänst för kommunala miljökontor

2016-06-15
Greenit anlitas i EU projektet ECHOES,
Eco-design for
Construction of Habitat Optimizing Energy för Sustainability.
Projektet stödjer företag inom hållbart byggande att bli mer
miljömedvetna och därigenom mer konkurrenskraftiga. Det är byggmaterialtillverkare/leverantörer till byggbransch/fastighetsägare som är målgruppen i detta unika EU projekt.
Läs mer

2016-06-05
Greenit utbildar företag i Miljöbalkens bestämmelser
Livsmedelsföretaget Risenta och Disperator utbildas i Miljöbalkens bestämmelser.

2016-05-15
Identifiera verkamhetens miljöbelastning med Ecobacktracker

Greenit har utvecklat sin uppskattade analysmetod Ecobacktracker till att även identifiera hela företagets miljö- och sociala belastning.
Läs mer

2016-05-02
Kurs i Hållbar dunhantering i värdekedjan planeras

Kursen i hållbar dunhantering blev mycket uppskattad... Anmäl ditt intresse på info( )greenit.se.
Se program, . Läs mer (pdf-fil).

2016-04-15
Kläd, textil och skoföretag vill ha stöd och verktyg att identifiera sin miljö- och sociala påverkan och fokusera på rätt saker

Greenit har i en behovsenkät till kläd, textil och skoföretag fått veta att företagen har gemensamma behov. Företagen önskar stöd inom komplexa områden som etik, miljö, kemikalier och sociala frågor. Och ett verktyg att identifiera sin miljö- och sociala påverkan och fokusera på rätt saker.

Greenit har därför tagit fram en unik analysmetod för att identifiera en varas, tjänsts miljö- och sociala belastning. Verktyget heter EcoBacktracker.

EcoBacktracker hjälper er organisation att fokusera på rätt åtgärder genom att mäta er miljöpåverkan med hjälp av miljönyckeltal som passar just er verksamhet. Greenit utvecklar en anpassning av EcoBacktracker till att bli ett miljöbedömningsverktyg för hela kläd-, textil- och skobranschen men även för bygg och fastighet samt livsmedelsföretag.
Läs mer

2015-12-05
Vår medarbetare Göran Svensson är godkänd “recognised individual verifier" i internationella EPD systemet.

2015-11-05
Greenit anlitas i EU projektet BEBB, Better environment better business.

Företag inom matindustrin, tillverkare av byggnadsmaterial samt företag som vill få hjälp med avfallshantering får kostnadsfritt stöd att bli miljömedvetna och få ordning och reda i miljöarbetet.
Läs mer

Arkiv

tom
tom tom tom
tom
tom   tom   tom
 
tom tom tom tom tom tom tom tom tom
tom

Om Greenit

Hållbartföretagande

Hållbarhetskommunikation

Grön IT

tom

Kunskapsbanken

Utbildning

Uppdrag

Länkar

 

Kontakta oss

tom tom tom
E-post tom info@greenit.se
tom tom tom
Telefon tom 07-079 25 667
tom tom tom
Fax tom  
tom tom tom
Adress tom Gubbängsvägen 46
122 44 Enskede
 

Snabbkontakt

Utbildning Om Greenit Hållbart företagande Hållbarhetskommunikation Grön IT Kunskapsbanken Uppdrag Länkar